Umelecké pamiatky

Ako skladateľ sa inšpiroval predovšetkým prírodou Vysokých Tatier, ako aj životom a kultúrou ľudu Spiša a Liptova. Niekoľko diel sa v názvoch priamo odvoláva na tento región ako napríklad Spišská omša pre štyri hlasy, organ a sláčikové kvarteto alebo historická spevohra Levočská Madona.

Miesta