Pamätná tabuľa Jána Móryho

Ján Móry bol hudobný skladateľ a hotelier. Vo Vysokých Tatrách na Novom Štrbskom Plese vlastnil hotel Móry.

TEXT: V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL AKO RIADITEĽ MESTSKEJ HUDOBNEJ ŠKOLY V ROKOCH 1946 – 1959 HUDOBNÝ SKLADATEĽ JÁN MÓRY 1892 – 1978

Ján Móry bol hudobný skladateľ a hotelier. Vo Vysokých Tatrách na Novom Štrbskom Plese vlastnil hotel Móry. Ako skladateľ sa inšpiroval predovšetkým prírodou Vysokých Tatier, ako aj životom a kultúrou ľudu Spiša a Liptova. Niekoľko diel sa v názvoch priamo odvoláva na tento región ako napríklad Spišská omša pre štyri hlasy, organ a sláčikové kvarteto alebo historická spevohra Levočská Madona. Diela vydával v Budapešti, Viedni, Berlíne, Lipsku, Prahe a v Kežmarku. V rokoch 1920 – 1930 skomponoval dvanásť operieta spevohier. V piesňovej tvorbe skomponoval sedem nemeckých umelých a jednu ľudovú pieseň, tri maďarské ľudové piesne, osemnásť slovenských umelých piesní, šesť spišských a dvanásť zemplínskych. Skomponoval štyridsaťšesťzborových skladieb (piesní), z nich dvadsaťsedem umelých a dvadsaťdeväť úprav ľudových piesni.

Ján Móry už od roku 1929 spolupracoval s rozhlasom (Rádiojournal) v Košiciach. V jeho hoteli neraz letovali významní umelci európskeho mena ako napríklad Herman Büchel, hudobný riaditeľ z Hamburgu, hudobný skladateľ Béla Bartók z Budapešti, herec Oldřich Nový z Prahy, skladateľ Viliam Figuš Bystrý z Banskej Bystrice a ďalší. Ján Móry sa hlásil k maďarskej národnosti. V umeleckej tvorbe sa okrem inšpiračných zdrojov hudobnej kultúry Slovákov orientoval aj na kultúru etnických Nemcov na Spiši. To sa mu po druhej svetovej vojne stalo osudným. Prišiel o svoj hotel a nikdy sa na Štrbské Pleso nevrátil. Od roku 1946 do roku 1959 žil v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobilako riaditeľ mestskej Hudobnej školy. Zomrel 5. mája 1978 v Bratislave.