Budova Reduty

V roku 1902 bola postavená budova Reduty, v ktorej okrem tanečnej sály, hotela a kaviarne bola aj divadelná sála.

Radničné námestie č. 279
Zobraziť na mape

V roku 1902 bola postavená budova Reduty, v ktorej okrem tanečnej sály, hotela a kaviarne bola aj divadelná sála. Maďarský divadelný spolok sa v tom istom roku stal súčasťou Severouhorského divadelného obvodu, ktorého sídlom sa stala práve Spišská Nová Ves. Podnet na postavenie budovy divadla a reduty dal mešťanosta Spišskej Novej Vsi Július Nosz v roku 1897. Jeho návrh prejednávalo mestské zastupiteľstvo koncom februára 1897. Následne bola vypísaná súťaž na projekt stavby, do ktorej prišlo deväť návrhov. Mestské zastupiteľstvo vybralo na základe odporúčania Spolkuuhorských inžinierov a staviteľov projekt budapeštianskeho architekta Kolomana Gerstera. Uvažovalo sa nad dvoma lokalitami situovania budovy, ktorá mala spájať funkciu divadla, reduty a hotela. Prvou lokalitou malo byť námestie v parku za evanjelickým kostolom, keďže bolo údajne príliš úzke, mestské zastupiteľstvo odhlasovalo umiestnenie stavby na tzv. Strednom riadku, kde stál pôvodne hostinec Modrá guľa. Rozhodnutie potvrdil aj verejnoprávny výbor Spišskej župy 6. decembra 1898 potom, čo mešťanosta na protest proti rozhodnutiu mestského zastupiteľstva odstúpil a časť zastupiteľstva proti rozhodnutiu podala odvolanie. 9. júna 1899 vydal hlavný inžinier stavebné povolenie a stavba sa mohla začať. Budova bola slávnostne otvorená 25. októbra 1902.

Objekt pozostával z troch funkčne oddelených celkov divadla: koncertnej sály, reštaurácie s hotelom a divadelnej sály. Tá mala polkruhové hľadisko, po jeho obvode jeden rad lóží na úrovní prízemia a galériu na poschodí. Priestory divadla slúžili spočiatku kočovným divadelným spoločnostiam, miestnym amatérskym divadelným krúžkom a príležitostným návštevám slovenského profesionálneho divadla po roku 1918. Mestské divadlo bolo poslednou špecializovanou divadelnou budovou postavenou pred rokom 1918. Po tomto roku, už za Československej republiky, tu hosťovali súbory bratislavského Slovenského národného divadla, ako aj Východoslovenského národného divadla z Košíc, ale aj ochotníci. V tomto období bolo krátky čas v objekte aj kino, a to do roku 1924, keď bola postavená nová budova Kina Tatra na Levočskej ulici. V druhej polovici minulého storočia v budove sídlilo prvé slovenské profesionálne divadlo v meste: najprv ako Štátna zájazdová scéna, súbor SNV (do 31. 12. 1958), potom ako súčasť Štátneho divadla v Košiciach (1. 1. – 30. 4. 1959) a od 1. 5. 1959 do roku 1963 ako samostatné Krajové divadlo.

V rokoch 1979 – 1991 tu bola pobočná scéna Divadla Jonáša Záborského v Prešove – Súbor pre deti a mládež. Od roku 1992 sídli v budove Spišské divadlo. V rokoch 1963 – 1979 tu hrával poloprofesionálny súbor Podtatranské divadlo – stála scéna v SNV, ktorého kmeňovým súborom bol ochotnícky divadelný súbor Hviezdoslav.