Divadelné prechádzky

Ambíciou výskumného projektu Divadelné prechádzky je uchovať kultúrnu pamäť obyvateľov Slovenska a šíriť ju prostredníctvom responzívnej webovej platformy, ktorej vytvorenie je výsledkom niekoľkoročného bádateľského úsilia početného tímu autorov (divadelných historikov, dramaturgov, režisérov a i.) pod gesciou Centra výskumu divadla Divadelného ústavu.

Mestá

Výskumný projekt Divadelné prechádzky zachytáva divadelnú históriu od najstarších čias po vznik Slovenskej republiky v roku 1993.

Ambíciou projektu je uchovať kultúrnu pamäť obyvateľov Slovenska a šíriť ju prostredníctvom responzívnej webovej platformy, ktorej vytvorenie je výsledkom niekoľkoročného bádateľského úsilia početného tímu autorov (divadelných historikov, dramaturgov, režisérov a i.) pod gesciou Centra výskumu divadla Divadelného ústavu.

Tieto virtuálne prechádzky majú vďaka svojej nekonvenčnosti povzbudiť účastníkov k poznávaniu divadelnej (a tým aj kultúrnej) histórie mesta a k následnej návšteve ďalších kultúrnych inštitúcií a miestnych zaujímavostí. Používatelia sa tak môžu jednoduchým spôsobom dozvedieť hutné informácie o našich najvýznamnejších divadelných centrách, ako aj o ich významných divadelných osobnostiach.