Trnava

Spoznajte divadelnú históriu mesta Trnava.

Prechádzky mestom

Divadelná Trnava

Autorka: Dária Fojtíková Fehérová

4,3 km / 56 min

Založenie Spolku sv. Vojtecha a Besedy slovenskej v Trnave viedlo katolíckeho kňaza, spisovateľa, dramatika a publicistu Jána Palárika k presvedčeniu, že z Trnavy by sa po Martine mohla stať druhá slovenská divadelná „mekka“...

Ferko Urbánek

Autorka: Dária Fojtíková Fehérová

1,7 km / 20 min

Ferko Urbánek je autorom viac ako päťdesiatich hier, ktoré sa dodnes hrávajú najmä v ochotníckych divadlách. Medzi najznámejšie patria Rozmajrín, Strídža spod hája, Škriatok, Strašidlo či Kamenný chodníček...