Spišská Nová Ves

Spoznajte divadelnú históriu mesta Spišská Nová Ves.

Prechádzky mestom

Divadlá a významné miesta

Podnet na postavenie budovy divadla a reduty dal mešťanosta Spišskej Novej Vsi Július Nosz v roku 1897. Jeho návrh prejednávalo mestské zastupiteľstvo koncom februára 1897. Následne bola vypísaná súťaž na projekt stavby, do ktorej prišlo deväť návrhov. Mestské zastupiteľstvo vybralo na základe odporúčania Spolkuuhorských inžinierov a staviteľov projekt budapeštianskeho architekta Kolomana Gerstera...

Umelecké pamiatky

Ako skladateľ sa inšpiroval predovšetkým prírodou Vysokých Tatier, ako aj životom a kultúrou ľudu Spiša a Liptova. Niekoľko diel sa v názvoch priamo odvoláva na tento región ako napríklad Spišská omša pre štyri hlasy, organ a sláčikové kvarteto alebo historická spevohra Levočská Madona...

Mikuláš Huba

Na štátnom Československom reálnom gymnáziu študoval v rokoch 1929 – 1937 významný slovenský herec a pedagóg Mikuláš Huba (1919 – 1986)...