Bratislava

Spoznajte divadelnú históriu mesta Bratislava.

Prechádzky mestom

Divadlá

Autori: Miro Dacho, Karol Mišovic a Ján Vyhnánek

5,4 km / 1.07 h

Bratislava bola v rozmedzí rokov 1563 – 1830 uhorským korunovačným mestom a zároveň sídlom uhorských snemov, kde sa koncentrovala politická, administratívna a spoločenská elita vtedajšej monarchie, pre ktorú bolo divadlo priam kultúrnou nevyhnutnosťou...

Školy

Autor: Ján Vyhnánek

3,6 km / 49 min

Vysoká škola múzických umení v Bratislave bola zriadená zákonom č. 88 Slovenskej národnej rady zo dňa 9. júna 1949 ako najvyššia inštitúcia dramatického a hudobného školstva na Slovensku. Dovtedy bolo najvyššou inštitúciou konzervatórium, ktoré ale ako stredná odborná umelecká škola iba sčasti pokrývalo potreby divadiel...

Kaviarne a pohostinstvá

Autor: Ján Vyhnánek

2,6 km / 31 min

Kaviareň Berlin vznikla koncom 19. storočia v novostavbe Esterházyho domu (projekt architekta Ignáca Feiglera ml.). Pôvodne niesla názov Hungaria, no keďže ju neskôr prevzali bratia Julius a Emil Berlinovci, volali ju aj Berlinka. Okná mala s výhľadom na nástupisko propelera a Dunaj, na ktorého druhej strane sa nachádzala kaviareň Au Café...

Pamätné budovy, Významné miesta

Autor: Ján Vyhnánek

11 km / 2.22 h

Dňa 8. novembra 1919 bolo vo vládnej budove (Gondova ulica č. 2) založené Družstvo Slovenského národného divadla, ktoré sa zaslúžilo o vznik SND. Kancelárie malo v Heckenastovom paláci na Konventnej ulici č. 1 a skladalo sa z predstaviteľov vládnych orgánov, slovenskej inteligencie a zástupcov bánk...

Umelecké pamiatky

Autor: Ján Vyhnánek

4,3 km / 54 min

Na dome, kde v rokoch 1935 – 1951 býval najproduktívnejší slovenský dramatik Ivan Stodola, odhalili 19. apríla 2006 počas Dní Liptovského Mikuláša v Bratislave pamätnú tabuľu. V dome, kam sa presťahoval z Liptovského Mikuláša, vznikla napríklad historická hra Marína Havranová či komédia Keď jubilant plače...

Cintoríny

Autor: Ján Vyhnánek

29,7 km / 6.17 h

Ondrejský cintorín je oáza ticha v širšom centre Bratislavy a symbolický koniec Dunajskej ulice. Je jedným z najstarších zachovaných cintorínov na území Bratislavy. Vznikol okolo roku 1784 a sú tu pochované významné prešporské rodiny, remeselníci, umelci, podnikatelia...

Jozef Kroner

Autor: Karol Mišovic

6,5 km / 1.21 h

Herec Jozef Kroner (20. 3. 1924 Staškov – 12. 3. 1998 Bratislava) patrí k legendám slovenskej kultúry. I keď nepochádzal priamo z Bratislavy, mnohé miesta hlavného mesta, kde prežil 42 rokov svojho života, sú neodmysliteľne spojené s jeho osobnosťou...

Július Satinský

Autor: Martin Plch

4,9 km / 1.01 h

Výnimočný divadelný aj filmový herec, spisovateľ, karikaturista a filozof. Za každou jeho vetou musel človek hľadať hru. Vďaka veľkému rozhľadu a vzdelaniu dokázal byť pripravený aj na tie najkrkolomnejšie kotrmelce, ktorými sa história zvŕtala okolo neho, po Dunajskej ulici...

Rudolf von Laban

Autor: Miklós Vojtek

10,6 km / 2.13 h

Významná osobnosť scénického  tanečného umenia, bratislavský rodák Rudolf von Laban (1879 – 1958) sa preslávil ako tanečník, choreograf a tanečný teoretik. Svojou tvorbou silne ovplyvnil rozvoj moderného tanca 20. storočia. Jeho monumentálnu tanečnú kreáciu k otvárajúcemu aktu berlínskych olympijských hier (1936) zakázal na generálke minister propagandy Joseph Goebbels ako ideologicky nevyhovujúcu...