Školy

Vysoká škola múzických umení v Bratislave bola zriadená zákonom č. 88 Slovenskej národnej rady zo dňa 9. júna 1949 ako najvyššia inštitúcia dramatického a hudobného školstva na Slovensku. Dovtedy bolo najvyššou inštitúciou konzervatórium, ktoré ale ako stredná odborná umelecká škola iba sčasti pokrývalo potreby divadiel.

Autor: Ján Vyhnánek

Miesta