Pamätné budovy, Významné miesta

Dňa 8. novembra 1919 bolo vo vládnej budove (Gondova ulica č. 2) založené Družstvo Slovenského národného divadla, ktoré sa zaslúžilo o vznik SND. Kancelárie malo v Heckenastovom paláci na Konventnej ulici č. 1 a skladalo sa z predstaviteľov vládnych orgánov, slovenskej inteligencie a zástupcov bánk.

Autor: Ján Vyhnánek

Miesta