Zichyho palác

Neskorobarokový Zichyho palác vznikol v rokoch 1775 – 1776 podľa projektu Jakuba Fellnera.

Ventúrska 9
Zobraziť na mape

Neskorobarokový Zichyho palác vznikol v rokoch 1775 – 1776 podľa projektu Jakuba Fellnera. Šľachtická rodina Zichyhovcov v ňom bývala až do roku 1880, keď ho predala Prešporskej priemyselnej banke. Za ten čas sa v ňom vystriedalo mnoho osobností. Jednou z nich bol hudobný skladateľ Heinrich Marschner, ktorý bol najvýznamnejším nemeckým skladateľom opier v období medzi pôsobením Carla Mariu von Webera a Richarda Wagnera. V rokoch 1817 – 1821 v paláci pôsobil ako učiteľ hudby detí grófa Jána Nepomuka Zichyho. Býval v Niedermayerom dome na dnešnom Hlavnom námestí 2, pričom v Zichyovskom paláci mal týždenne organizovať a dirigovať jeden koncert a denne odučiť jednu hodinu, inak sa mohol slobodne umelecky realizovať. Prirodzene sa začlenil do hudobného života Bratislavy, pôsobil ako dirigent kapely kniežaťa Grassalkovicha a klavirista na hudobných akadémiách grófa Guadányiho.

Medzi najvýznamnejšie umelecké počiny jeho bratislavského pobytu patrilo komponovanie opier, vďaka čomu sa Bratislava stala jedným z centier začiatkov operného romantizmu. Uviedol sa dielom Saidar a Zulima. Premiéra sa konala 26. novembra 1818 bez významnejšieho úspechu (najmä pre nekvalitné libreto) – opera bola po dvoch reprízach stiahnutá a viac sa v bratislavskom divadle neobjavila. Marschner však naďalej pokračoval v duchu romantizmu, no z obavy pred nepochopením zo strany bratislavského publika dal svoju ďalšiu operu Henrich IV. a D'Aubigné uviesť v roku 1820 Drážďanoch, na čom mal zásluhu skladateľ C. M. von Weber, s ktorým nadviazal styky a za ktorým v roku 1821 odišiel. Podľa vlastných slov bol šťastný, že Bratislavu opustil, vždy však pamätal, ako sa mu v nej dobre vodilo po materiálnej stránke a s vďakou spomínal na tunajších priateľov, ktorí nešetrili všestrannou pomocou.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Ventúrska 10 – na barokovom Pálffyho paláci je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca koncert hudobného skladateľa W. A. Mozarta v roku 1762
  • Sedlárska 3 – v pivnici domu sa v 60. rokoch nachádzalo najskôr Divadlo poézie, neskôr Divadlo na korze