Bydlisko Andreja Bagara

Vo funkcionalistickom dome z roku 1943 (architekt Ernst Steiner) býval v rokoch 1950 – 1966 herec a režisér Andrej Bagar, priekopník slovenského profesionálneho divadla.

Vo funkcionalistickom dome z roku 1943 (architekt Ernst Steiner) býval v rokoch 1950 – 1966 herec a režisér Andrej Bagar, priekopník slovenského profesionálneho divadla. Do domu sa nasťahoval už ako umelecký riaditeľ Slovenského národného divadla po konci druhej svetovej vojny, počas ktorej bol z divadla prepustený a dokonca väznený pre protifašistickú činnosť. Z bytu na Strakovej ulici čiastočne organizoval aj činnosť Vysokej školy múzických umení, keďže v rokoch 1950 – 1962 bol jej rektorom. Dvere tu mali otvorené aj početné návštevy, ktoré vždy rád pohostil a keď bolo treba aj ich ochotne podporil, čo bola jeho celoživotná črta.

Už v medzivojnovom období, keď býval v Hereckom dome na Klemensovej ulici, pomohol českému kolegovi Jaroslavovi Šárovi, ktorý mrzol na izbe bez perín: „K večeru někdo zaklepal, otevřely se dveře a do pokoje vplul Andrej s obrovskou kupou peřin na zádech (...) podobné chlapské, ale přátelské projevy byly u Andreje typické...“ Herec František Gregor, ktorého Bagar tajne podporoval počas jeho suspendácie za tzv. slovenského štátu, na neho spomína ako na „priateľského, usmievavého“ a „veselého spoločníka“. Azda je teda pravdivá aj anekdota, podľa ktorej raz Bagara v byte na Strakovej ulici prekvapila nečakaná návšteva. Ten bol celý nešťastný, že nemá čo ponúknuť: „Nemám ani pivo, ani víno, ani pálené, nemám cigarety ani cigary. Vtom zazrel v kúte akúsi fľašu a dostal šťastný nápad: „Tu, priatelia, atrament! Aspoň si u mňa naplňte plniace perá!“

Celých šestnásť rokov až do hercovej smrti bol jeho susedom dramatik Štefan Králik, ktorý býval o dva vchody ďalej, na Strakovej ulici č. 1. V roku 1986 bol pri príležitosti 20. výročia úmrtia na Hviezdoslavovom námestí v blízkosti Strakovej ulice odhalený Bagarov pomník v nadživotnej veľkosti (autor Ferdinand Bollo), ktorý v roku 2004 preniesli do Parku Družby neďaleko Bagarovej ulice v Dúbravke.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Hviezdoslavovo námestie 6 – v 20. rokoch tu býval riaditeľ Hudobnej školy pre Slovensko Frico Kafenda
  • Hviezdoslavovo námestie 19 – v staršom dome dlhé roky sídlila kaviareň Apfel, neskôr Stahl, ktorú navštevoval napríklad režisér Jozef Budský
  • Strakova 1 – na dome, kde v rokoch 1945 – 1983 býval dramatik, národný umelec Štefan Králik je umiestnená pamätná tabuľa