Dom v zadnom trakte Csákyho paláca

V tomto dome – zadnom trakte Csákyho paláca – býval v rokoch 1897 – 1898 mladý dirigent Bruno Walter, považovaný za jedného z najvýznamnejších dirigentov všetkých čias.

Hviezdoslavovo námestie 14
Zobraziť na mape

V tomto dome – zadnom trakte Csákyho paláca – býval v rokoch 1897 – 1898 mladý dirigent Bruno Walter, považovaný za jedného z najvýznamnejších dirigentov všetkých čias, dlhoročný dirigent Bavorskej a Viedenskej štátnej opery i Nemeckej opery Berlín. V Bratislave strávil jednu sezónu v pozícii dirigenta mestského divadla. Tunajšiemu riaditeľovi Emanuelovi Raulovi ho odporučil šéfdirigent viedenskej opery skladateľ Gustav Mahler, ktorý videl v začínajúcom dirigentovi potenciál a chcel ho mať na očiach v susednej Bratislave. Len dvadsaťjedenročný Walter sa funkcie chopil s veľkým odhodlaním. Členovia súboru ešte po rokoch spomínali, ako s nimi nacvičoval v divadle od rána do večera a keď večer museli divadlo opustiť, bol ochotný zobrať ich do svojej nevykúrenej izby, aby tam s nimi pracoval dlho do noci.

Počas tunajšieho pobytu dirigoval 36 predstavení 16 rôznych opier, skoro každý týždeň naštudoval novú operu. Preferoval moderný repertoár, čím držal krok s Viedňou (Leoncavallovu operu Bohéma dokonca uviedol v rakúsko-uhorskej premiére). Podľa spomienok Bruna Waltera sa na týchto predstaveniach zúčastňoval aj jeho mentor Gustav Mahler. Po jeho poslednom predstavení mu domáca tlač predpovedala veľkú budúcnosť, čo sa napokon aj potvrdilo. Napriek tomu, že Walter strávil v Bratislave len niekoľko mesiacov, mal tento pobyt význam aj pre jeho ďalšiu kariéru, čo spomína i vo svojej autobiografii.

Zaujímavé miesta v okolí:

  • Hviezdoslavovo námestie 10 – pred domom stojí pomník hudobného skladateľa Johanna Nepomuka Hummela
  • Hviezdoslavovo námestie 11 – v dome, ktorý stál pôvodne na tomto mieste, býval v 60. rokoch 19. storočia počas štúdia v Bratislave jednoruký klavirista a operný skladateľ Géza Zichy
  • Hviezdoslavovo námestie 17 – sídlo najstaršieho slovenského kina Mladosť, na jeho priečelí sa nachádza pamätná tabuľa Jozefa Kronera