Martin

Spoznajte divadelnú históriu mesta Martin.

Prechádzky mestom

Divadlá, Významné miesta

Autor: Zdenko Ďuriška

1,2 km / 15 min

V roku 1875 po zatvorení Matice slovenskej a konfiškácii jej budovy zostali martinskí národovci bez primeranej spoločenskej miestnosti. Rozhodli sa preto – podľa vzoru iných slovanských národov – postaviť väčší reprezentačný Národný dom, ktorý by sa stal sídlom divadla, múzea i kasína...

Školy

Autor: Zdenko Ďuriška

4,6 km / 57 min

Študenti martinskej obchodnej akadémie sa venovali aj divadelnej činnosti a už 14. apríla 1923 hrali inscenáciu komédie Brandona Thomasa Charleyova teta v preklade Andreja Halašu, v ktorej vystúpila aj žiačka a neskôr významná martinská herečka Naďa Pietrová (neskôr Hejná)...

Kaviarne a pohostinstvá

Autor: Zdenko Ďuriška

482 m / 6 min

V rokoch 1839 – 1844 bol Veľký hostinec v Martine asi jediným vhodným miestom, kde mohli mladí študenti – štúrovci spolu s priateľmi a „švárnymi Turčiankami“ – ako to spomína Ján Kalinčiak v časopise Tatranka z roku 1842 – zorganizovať a predviesť prvé divadelné inscenácie v slovakizovanej češtine...

Pamätné budovy

Autor: Zdenko Ďuriška

1,9 km / 22 min

Najstaršou budovou v Martine je katolícky farský Kostol sv. Martina. Pôsobil tu aj súbor katolíckeho spolku Carmen, ktorý bol prvým novozaloženým divadelným súborom po vzniku Československa. Venoval sa nielen divadlu, ale aj hudbe a už v roku 1919 uviedol zjednodušenú úpravu opery Georgea Bizeta Carmen, podľa ktorej prijal názov...

Umelecké pamiatky

Autor: Zdenko Ďuriška

1,9 km / 23 min

Národný cintorín patrí medzi najnavštevovanejšie miesta Martina. Na cintoríne sú pochované mnohé významné osobnosti, medzi nimi aj ochotnícki a profesionálni divadelníci, a na ich hroboch sa neraz nachádzajú zaujímavé dobové alebo umelecky či architektonicky riešené náhrobníky...

Jozef Gašparík

Autor: Zdenko Ďuriška

2,6 km / 31 min

Jozef Gašparík (10. 2. 1861 Leštiny, okr. Dolný Kubín – 4. 6. 1931 Martin) bol popredným slovenským kníhkupcom, kníhtlačiarom, spisovateľom a aj divadelníkom. V Martine patril k najaktívnejším členom divadelného súboru Slovenského spevokolu, v ktorom vytvoril vyše 150 postáv...

Július Barč-Ivan

Autor: Zdenko Ďuriška

1,5 km / 18 min

Jedným z najvýznamnejších slovenských dramatikov a prozaikov 20. storočia bol Július Barč-Ivan (1. 5. 1909 Krompachy, okr. Spišská Nová Ves – 25. 12. 1953 Martin). V roku 1942  opustil kňazské povolanie a vo funkcii referenta Matice slovenskej prišiel do Martina...

Anna Halašová

Autor: Zdenko Ďuriška

1,5 km / 18 min

K najvýznamnejším herečkám martinského ochotníckeho divadla patrila Anna Halašová, rod. Mudroňová (18. 2. 1864 Martin – 22. 10. 1954 Necpaly, okr. Martin, poch. v Martine). Bola dcérou Pavla Mudroňa a od roku 1882 manželkou Andreja Halašu, obaja sa aktívne organizačne podieľali na ochotníckom živote v Martine...

Mária Pietrová

Autor: Zdenko Ďuriška

3 km / 36 min

K popredným reprezentantkám martinského ochotníckeho divadla patrila aj Mária Pietrová, rod. Ivanková (4. 1. 1879 Martin – 24. 7. 1956 Martin). Bola dcérou Tobiáša Ivanku a manželkou novinára a ochotníckeho divadelníka Miloša Pietra, s ktorým spolupracovala pri žurnalistickej práci...

Naďa Hejná

Autor: Zdenko Ďuriška

3,6 km / 44 min

Jednou z najvýznamnejších osobností, ktorá sa spája a martinským ochotníckym aj profesionálny divadlom bola Naďa Hejná, rod. Pietrová (6. 10. 1906 Martin – 7. 2. 1994 Štiavnička, okr. Ružomberok). Vyrastala ako najmladšia z troch detí Miloša a Márie Pietrovcov, v rodine, v ktorej bolo ochotnícke divadelníctvo hlboko zakorenené...