Umelecké pamiatky

Národný cintorín patrí medzi najnavštevovanejšie miesta Martina. Na cintoríne sú pochované mnohé významné osobnosti, medzi nimi aj ochotnícki a profesionálni divadelníci, a na ich hroboch sa neraz nachádzajú zaujímavé dobové alebo umelecky či architektonicky riešené náhrobníky.

Miesta