Pamätná tabuľa na dome Čajdovcov

Na dome rodiny Juraja Čajdu bola 23. apríla 1970 Maticou slovenskou odhalená trojitá pamätná tabuľa pripomínajúca viacero významných udalostí.

Milana Rastislava Štefánika 38
Zobraziť na mape

Text: SAMO CHALUPKA V ŇOM V ROKU 1868 PREDNIESOL BÁSEŇ MOR HO!, PO ZATVORENÍ MATICE SLOVENSKEJ OCHOTNÍCI HRÁVALI TU DIVADLO.

Text spodnej časti: ROKU 1879 TU SLÁVNOSTNE VENČILI ZA ZBIERKU CYMBÁL A HOUSLE ČESKÉHO BÁSNIKA ADOLFA HEYDUKA. MATICA SLOVENSKÁ 1970.

Na dome rodiny Juraja Čajdu bola 23. apríla 1970 Maticou slovenskou odhalená trojitá pamätná tabuľa pripomínajúca viacero významných udalostí. Predovšetkým upozorňuje, že tu v rokoch 1874 – 1913 býval Juraj Čajda-Dlhopoľský, humorista, redaktor ČernokňažníkaNárodných novín. Prostredná časť pamätnej tabule hovorí, že tu v roku 1868 predniesol Samo Chalupka báseň Mor ho! a že tu po zatvorení Matice slovenskej ochotníci hrávali divadlo. Napokon spodná časť pamätnej tabule pripomína udalosť z roku 1879, keď tu slávnostne prezentovali a ovenčili básnickú zbierku Cymbál a housle českého básnika Adolfa Heyduka. Lokalizácia udalosti však nie je celkom presná, pretože v skutočnosti po zatvorení Matice slovenskej hrávali martinskí ochotníci v hostinci Jána Ivanku a tam sa odohrala aj slávnosť ovenčenia Adolfa Heyduka. Mramorová pamätná tabuľa je dielom akademického sochára Fraňa Štefunka. Text hornej časti pamätnej tabule: „V tomto dome v rokoch 1874 – 1913 býval Juraj Čajda Dlhopoľský, humorista, redaktor Černokňažníka a Národných novín.“