Pamätná tabuľa Júliusa Barča-Ivana

Pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia dramatika bola v roku 2009 na dome, v ktorom počas pobytu v Martine býval, odhalená biela mramorová pamätná tabuľa. Dalo ju vyrobiť mesto Martin.

Andreja Kmeťa 10
Zobraziť na mape

Text: V TOMTO DOME V ROKOCH 1942 – 1953 ŽIL A TVORIL JÚLIUS BARČ-IVAN 1. 5. 1909 – 25. 12. 1953 REFERENT MATICE SLOVENSKEJ, VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ A EURÓPSKYY DRAMATIK, SPISOVATEĽ, PUBLICISTA, REDAKTOR, EVANJELICKÝ A. V. FARÁR, TAJOMNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE. MESTO MARTIN PRI 100. VÝROČÍ NARODENIA.

Pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia dramatika bola v roku 2009 na dome, v ktorom počas pobytu v Martine býval, odhalená biela mramorová pamätná tabuľa. Dalo ju vyrobiť mesto Martin.