Košice

Spoznajte divadelnú históriu mesta Košice.

Prechádzky mestom

Divadlá

Autor: Peter Himič

3,6 km / 45 min

Na mieste dnešnej historickej budovy Štátneho divadla Košice stál od roku 1789 komplex dvoch budov – divadla a kaviarne spolu s tanečnou sálou. Snahy o postavenie nového kamenného divadla trvali v podstate celé 18. storočie. Na mieste budúceho divadla najskôr stála kaviareň, prebudovaná z bývalej radnice, a chátrajúce obchodíky...

Školy

Autor: Peter Himič

815 m / 11 min

Počas pôsobenia Janka Borodáča v Košiciach (1945 – 1953) došlo po vzore Slovenského národného divadla v Bratislave k zriadeniu hereckých kurzov vďaka potrebám rodiacej sa činohry Východoslovenského národného divadla. Vtedajší umelecký šéf činohry SND Jozef Budský vyzval šéfa košickej činohry Andreja Chmelka, aby založil v Košiciach podobný kurz ako pobočku Štátneho konzervatória v Bratislave...

Kaviarne a pohostinstvá

Autor: Peter Himič

666 m / 8 min

Jedna z najslávnejších kaviarní v Košiciach bola postavená ako secesná budova s luxusnou kaviarňou v roku 1900, predtým tu stál jednoposchodový meštiansky dom, v ktorom sa nachádzal hotel Schifbeck. Pod dnešným názvom Slávia kaviareň figurovala od roku 1919 (počas druhej svetovej vojny sa volala Royal)...

Pamätné budovy

Autor: Peter Himič

894 m / 12 min

Od augusta 1945 do októbra 1968, teda až do odchodu do dôchodku, býval v tzv. bankových bytoch, s výhľadom na Jakabov palác a na dnes už zaniknutý potok Črmeľ, na vtedajšej Rašínovej ulici (neskôr Gottwaldovej) umelecký šéf činohry a neskôr dlhoročný riaditeľ košického divadla Andrej Chmelko spolu s manželkou, herečkou Gizelou Chmelkovou...

Významné miesta

Autor: Peter Himič

3,2 km / 38 min

Počas výstavby novej budovy divadla (1897 – 1899) hľadali divadelné spoločnosti vhodné priestory na uvádzanie svojich inscenácií. Tri z nich – Hotel Schalkház, Jazdiareň a Széchényiho park – patrili medzi najvhodnejšie a aj z finančného hľadiska najzaujímavejšie miesta...

Umelecké pamiatky

Autor: Peter Himič

2 km / 25 min

Šedá mramorová tabuľa s bronzovou bustou je umiestnená na dome, v ktorom v rokoch 1929 – 1938 žil a tvoril Anton Prídavok (28. 5. 1904 – 12. 5. 1945), slovenský spisovateľ, prekladateľ a autor rozhlasových a divadelných hier...

Janko Borodáč

Autor: Peter Himič

767 m / 11 min

Janko Borodáč (1892 – 1964) patrí k zakladateľom slovenského profesionálneho divadla. Narodil sa v Prešove v chudobnej rodine a vyštudoval grécko-katolícky učiteľský ústav. Učil v Pstrinej, Kvačanoch pri Prešove a v Sabinove...