Významné miesta

Počas výstavby novej budovy divadla (1897 – 1899) hľadali divadelné spoločnosti vhodné priestory na uvádzanie svojich inscenácií. Tri z nich – Hotel Schalkház, Jazdiareň a Széchényiho park – patrili medzi najvhodnejšie a aj z finančného hľadiska najzaujímavejšie miesta.

Autor: Peter Himič

Miesta