Slovenský rozhlas

Budova rozhlasu bola postavená v medzivojnovom období ako súčasť veľkého, na tú dobu moderného telekomunikačného komplexu v blízkosti centra mesta.

Moyzesova 7
Zobraziť na mape

Budova rozhlasu bola postavená v medzivojnovom období ako súčasť veľkého, na tú dobu moderného telekomunikačného komplexu v blízkosti centra mesta. Budova sa stala miestom rozvoja rozhlasového umenia a umeleckého realizovania sa mnohých hercov a režisérov. Stala sa aj pôsobiskom spisovateľa a dramatika Antona Prídavku, autora rozhlasových hier, režiséra a jedného zo zakladateľov Slovenského ľudového umeleckého súboru Emila Ruska, básnika Pavla Horova a mnohých ďalších.

Pobočka Radiojournalu vznikla v Košiciach v roku 1927 a pôvodne sídlila v dome na rohu dnešnej Poštovej a Baštovej ulice. Onedlho bol v Košiciach založený rozhlasový orchester – ako prvý v Československu. Jeho základ tvorili členovia orchestra Východoslovenského národného divadla z medzivojnového obdobia, ale aj povojnovej éry košického divadla. Rozhlasovo-divadelná symbióza dlhé desaťročia ovplyvňovala úroveň opernej, operetnej, neskôr aj symfonickej tvorby v meste.