Školy

Počas pôsobenia Janka Borodáča v Košiciach (1945 – 1953) došlo po vzore Slovenského národného divadla v Bratislave k zriadeniu hereckých kurzov vďaka potrebám rodiacej sa činohry Východoslovenského národného divadla. Vtedajší umelecký šéf činohry SND Jozef Budský vyzval šéfa košickej činohry Andreja Chmelka, aby založil v Košiciach podobný kurz ako pobočku Štátneho konzervatória v Bratislave.

Miesta