Odborný divadelný kurz

Počas pôsobenia Janka Borodáča v Košiciach (1945 – 1953) došlo po vzore Slovenského národného divadla v Bratislave k zriadeniu hereckých kurzov vďaka potrebám rodiacej sa činohry Východoslovenského národného divadla.

Počas pôsobenia Janka Borodáča v Košiciach (1945 – 1953) došlo po vzore Slovenského národného divadla v Bratislave k zriadeniu hereckých kurzov vďaka potrebám rodiacej sa činohry Východoslovenského národného divadla. Vtedajší umelecký šéf činohry SND Jozef Budský vyzval šéfa košickej činohry Andreja Chmelka, aby založil v Košiciach podobný kurz ako pobočku Štátneho konzervatória v Bratislave. Štúdium v Odbornom divadelnom kurze v Košiciach bolo zhustené, dvojročné, absolventi však dostali vysvedčenie akoby nadobudli vzdelanie konzervatória. Chmelko zostavil profesorský zbor (sám vyučoval predmet javisková reč). Za tri roky (1950 – 1953) existencie absolvovalo kurzy osemnásť hercov. Je zaujímavosťou, že napriek bohatým pedagogickým skúsenostiam z pôsobenia na bratislavskej Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko neprijal Janko Borodáč ponuku na stále pedagogické pôsobenie v ODK, ale prenechal ho Andrejovi Chmelkovi.