Prešov

Spoznajte divadelnú históriu mesta Prešov.

Prechádzky mestom

Divadlá

Autor: Peter Himič

2,7 km / 32 min

Na mieste dnešnej historickej budovy Divadla Jonáša Záborského a vedľajšej kaviarne stával hostinec U čierneho orla, jeden z najznámejších v Prešove. V prvej štvrtine 19. storočia bola v jeho priestoroch zriadená menšia miestnosť reduty, kde vystupovali divadelné kočovné spoločnosti...

Školy

Autor: Peter Himič

1,6 km / 19 min

Základný kameň Evanjelického kolégia v Prešove bol položený 6. apríla 1666. Cisár Leopold I. požadoval zastavenie prác. Vznik akadémie vnímal ako ohrozenie katolicizmu zo strany protestantskej cirkvi. O necelé dva roky, 18. októbra 1667, však bola škola slávnostne otvorená...

Kaviarne a pohostinstvá

Autor: Peter Himič

1,5 km / 17 min

Jedna z prešovských kaviarní, v ktorej sa stretávali umelci a divadelníci najmä ukrajinskej a rusínskej národnosti bola Tatra. Práve tu v druhej polovici 80. rokov minulého storočia spísali Blaho Uhlár a Miloš Karásek svoje divadelné manifesty, opierajúce sa o princípy dekompozície v divadelnej tvorbe...

Pamätné budovy

Autor: Peter Himič

764 m / 9 min

V roku 1944 vzniklo Slovenské divadlo, prvý profesionálny slovenský súbor v meste. V priľahlej budove sa nachádzal obchod významného prešovského podnikateľa Kukuru, ktorý mal okrem iného obchod s elektromateriálom...

Významné miesta

Autor: Peter Himič

1,2 km / 13 min

Ešte pred dokončením novej budovy Divadla Jonáša Záborského bol na prelome 70. a 80. rokov pre potreby činohry sprístupnený priestor budúcej kotolne novostavby divadla, ktorý štyri roky slúžil ako štúdiová, experimentálna scéna...

Umelecké pamiatky

Autor: Peter Himič

607 m / 9 min

Na budove Evanjelického kolégia je umiestnená tabuľa ako pripomienka niekoľkodňového pobytu Jána Amosa Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) v Prešove v roku 1654. Išlo o jeho druhý pobyt v meste, keďže Komenský sa zdržal niekoľko dní v Prešove aj v júni 1650...

Jonáš Záborský

Autor: Peter Himič

8,2 km / 1.45 h

Jonáš Záborský (1812 – 1876), dramatik a prozaik, výrazná osobnosť slovenského kultúrneho a literárneho života 19. storočia, pochádzal zo starej turčianskej zemianskej rodiny. Bol evanjelickým kňazom, neskôr konvertoval na katolícku vieru...