Umelecké pamiatky

Na budove Evanjelického kolégia je umiestnená tabuľa ako pripomienka niekoľkodňového pobytu Jána Amosa Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) v Prešove v roku 1654. Išlo o jeho druhý pobyt v meste, keďže Komenský sa zdržal niekoľko dní v Prešove aj v júni 1650.

Miesta