Busta Jonáša Záborského

V strede mesta sa nachádza busta významného slovenského dramatika a spisovateľa, kňaza Jonáša Záborského (3. 2. 1812 – 23. 1. 1876).

V strede mesta sa nachádza busta významného slovenského dramatika a spisovateľa, kňaza Jonáša Záborského (3. 2. 1812 – 23. 1. 1876). Záborský študoval v Prešove teológiu na kolégiu (1832 – 1834) a sám túto časť života opísal vo Vlastnom životopise v časti Teologické štúdiá v Prešove. Po štúdiu pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, neskôr pokračoval v štúdiách na univerzite v nemeckom meste Halle, niekoľko rokov pôsobil v Košiciach a potom vo Viedni, kde bol redaktorom Slovenských novín. Po konfliktoch s cenzúrou sa v roku 1853 stal farárom v Župčanoch, kde žil až do konca života osamotený s nálepkou „národného hriešnika“.

Záborský je autorom rozsiahleho diela. Okrem rôznych prozaických žánrov napísal hry Najdúch (dej sa odohráva v Chujave, teda Župčanoch a Krivošanoch, ktoré reprezentujú Prešov) a Frndolína (celý dej sa odohráva v Krivošanoch, teda v Prešove). Tieto, ako aj ďalšie diela – napríklad FaustiádaChruňo a Mandragora – sú plné narážok na prešovské politické a spoločenské skutočnosti. V medzivojnovom období vrcholili snahy o postavenie pamätníka Záborskému, najmä zo strany študentov. Bolo zorganizovaných niekoľko zbierok. Pamätník sa podarilo osadiť až v roku 1942 vďaka Spolku východoslovenských akademikov, ktorý už v medzivojnovom období vyvíjal veľkú snahu o vytvorenie jeho busty. Jej autorom je Karol Sovánka, jeden z najvýznamnejších slovenských maliarov a sochárov. V roku 1954 bolo po Jonášovi Záborskom pomenované prešovské Slovenské krajové divadlo (predtým Slovenské divadlo).