Pamätná tabuľa Martina Brezinu

Martin Brezina (19. 11. 1909 – 29. 5. 1997), významný slovenský scénograf. Patrí k zakladateľskej slovenskej scénografickej generácii.

Text: ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ SCÉNOGRAFIE PROF. ARCH. MARTIN BREZINA 1909 – 1997 PÔSOBIL V DJZ V PREŠOVE V ROKOCH 1944 – 1997 AKO DLHOROČNÝ ŠÉF VÝPRAVY

MATICA SLOVENSKÁ – MESTO PREŠOV – DJZ PREŠOV

Martin Brezina (19. 11. 1909 – 29. 5. 1997), významný slovenský scénograf. Patrí k zakladateľskej slovenskej scénografickej generácii. Študoval na Priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1925 – 1929), na Škole umeleckých remesiel v Bratislave u profesorov Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu (1929 – 1931) a architektúru na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Nováka a Otakara Novotného (1931 – 1936). V roku 1937 sa vrátil do Prešova a na Vyššej priemyselnej škole stavebnej pôsobil ako profesor. V roku 1944 začalo svoju činnosť profesionálne Slovenské divadlo (dnes Divadlo Jonáša Záborského). Brezina bol jedným z iniciátorov jeho vzniku a od začiatku bol určujúcou osobnosťou prešovskej scénografie. Celý život ostal verný prešovskému divadlu, v ktorom pôsobil ako šéf výpravy a scénograf, zároveň prednášal na Katedre scénického výtvarníctva a kostýmu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Martin Brezina vytvoril viac ako 600 scénických výprav pre všetky divadelné druhy – operu, balet, operetu, muzikál, činohru. Z toho vyše polovicu pre domovskú prešovskú scénu. Originálnu bustu umiestnenú na hrobe, ktorej autorom je výtvarník Arpáda Račka, pred niekoľkými rokmi ukradli. Na hrobe je v súčasnosti umiestnená jej kópia od sochára Dušana Pončáka. Architektonický návrh hrobu vyhotovil Brezinov syn Ľubomír, ktorý žije v USA. Pamätnú tabuľu umiestnenú na historickej budove DJZ osadili v roku 2007. Text evokuje, že profesor Brezina bol počas rokov uvedených na tabuli šéfom výpravy, ale nie je to celkom tak. Pravdou však je, že až do svojej smrti bol nestorom prešovskej scénografie.