Kaviarne a pohostinstvá

Jedna z prešovských kaviarní, v ktorej sa stretávali umelci a divadelníci najmä ukrajinskej a rusínskej národnosti bola Tatra. Práve tu v druhej polovici 80. rokov minulého storočia spísali Blaho Uhlár a Miloš Karásek svoje divadelné manifesty, opierajúce sa o princípy dekompozície v divadelnej tvorbe.

Autor: Peter Himič

Miesta