Bufecik

Súčasťou Divadla Alexandra Duchnoviča bol divadelný bufet, celoslovensky známy ako Bufecik.

Súčasťou Divadla Alexandra Duchnoviča bol divadelný bufet, celoslovensky známy ako Bufecik. Jeho sláva presahovala slávu bežných divadelných klubov u nás. V Bufeciku sa diskutovalo nielen o divadle, ale aj o geopolitike, náboženstve, literatúre, vegetariánstve, histórii, o nenaplnených snahách Rusínov, a tak v ňom mohla okrem iných zaznieť aj slávna veta Vasiľa Turoka, dramaturga a „Otca“ divadla: „My Rusíni sme Kurdi Európy.“

Bufet bol miestom mnohých umeleckých rozhodnutí, ktoré zmenili popisno-realistickú až naturalistickú tvár Ukrajinského národného divadla na progresívne DAD. Po roku 1989 bola budova divadla spolu s Bufecikom vrátená cirkvi. Staronoví majitelia ho zrušili, lebo nezapadal do ich koncepcie činnosti a mali námietky aj voči predaju alkoholu v ňom. Bufet však slúžil divadelníkom ako klub, kde sa rodili nápady na nové inscenácie, formovali ideové a estetické predstavy o nich, preto Vasiľ Turok na jeho zatvorenie reagoval takto: „Zavretím klubu sa ale narušila celková integrita divadla. Je to, ako keby nám odťali nohu, alebo ruku...V tom klube sme sa dennodenne modlili k múze.“