Krčma Agát (Agácik)

Po reštitúcii budovy Divadla Alexandra Duchnoviča (po roku 1989 bola budova divadla spolu s kantínou navrátená rímskokatolíckej cirkvi) sa genius loci z bývalého Bufecika preniesol pár metrov ďalej – na roh Floriánskej a Jarkovej ulice.

Po reštitúcii budovy Divadla Alexandra Duchnoviča (po roku 1989 bola budova divadla spolu s kantínou navrátená rímskokatolíckej cirkvi) sa genius loci z bývalého Bufecika preniesol pár metrov ďalej – na roh Floriánskej a Jarkovej ulice. „Vysunutým pracoviskom“ divadelníkov sa stala neďaleká krčma Agát, medzi umelcami nazývaná Agácik. Tu svoje posledné tvorivé obdobie prežil aj duchovný otec novodobých dejín rusínskeho divadla – dramaturg Vasiľ Turok (8. 1.1940 – 7.11.2005), ktorý má na mieste, kde sedával, bustu a pamätnú tabuľu s nápisom: „Z tohto miesta atakoval márnosť bytia.“