Školy

Základný kameň Evanjelického kolégia v Prešove bol položený 6. apríla 1666. Cisár Leopold I. požadoval zastavenie prác. Vznik akadémie vnímal ako ohrozenie katolicizmu zo strany protestantskej cirkvi. O necelé dva roky, 18. októbra 1667, však bola škola slávnostne otvorená.

Miesta