Stará mestská škola

Pred postavením budovy Evanjelického kolégia v Prešove (1667) bola centrom vzdelávania v Prešove mestská škola, ktorá stojí v blízkosti evanjelického kostola, v samom srdci námestia.

Hlavná 139
Zobraziť na mape

Pred postavením budovy Evanjelického kolégia v Prešove (1667) bola centrom vzdelávania v Prešove mestská škola, ktorá stojí v blízkosti evanjelického kostola, v samom srdci námestia. Budova školy tu stála už od začiatku 15. storočia, no v roku 1525 vyhorela. Nová škola, ktorú na tomto mieste vybudovali, bola menšia, mala jedno poschodie a tri krídla. Veľký požiar, ktorý zachvátil Prešov v roku 1887, zničil napokon aj túto ustanovizeň. Následnou rekonštrukciou dostala budova dnešnú podobu.

Ako dokazujú divadelné dejiny obdobia pred vznikom kolégia, Prešov patril k mestám, ktoré uplatňovali didaktické divadelné hry v rámci učebných plánov. V starej mestskej škole už v roku 1518 predviedol učiteľ Lörincz Wolf so študentmi bližšie neurčenú Plautovu komédiu v latinčine. Je to vôbec prvá zmienka o uvedení Plauta na území Slovenska. Jednou z najväčších osobností mestskej školy bol poeta laureatus cesareus Ján Bocatius (titul mu udelil cisár Rudolf II.), humanistický pedagóg a básnik, jeden z prvých spisovateľov v Prešove, ktorý vykonával funkciu rektora v rokoch 1594 – 1599 a roku 1599 vydal prvú kompozične ucelenú knihu básní v Uhorsku Hungaridos libri poematum (Päť kníh uhorských básní). Bol richtárom Prešova a neskôr Košíc. Do obdobia starej mestskej školy patrí aj unikátne uvedenie novoročnej hry Petra Eisenbergra Ein zwiefacher poetischer Act (Dvojitá básnická hra, 1651), ktorej vydanie z roku 1652 nám – okrem textu hry – jedinečným spôsobom ukazuje scénickú podobu predstavenia, keďže súčasťou tohto vydania je aj vyobrazenie súdobej podoby javiska na jedenástich medirytinách. Originálny zväzok sa v súčasnosti nachádza v Národnej Széchényiho knižnici v Budapešti.

Dnes sú v budove oddelenia Mestskej knižnice P. O. Hviezdoslava.