Banská Bystrica

Spoznajte divadelnú históriu mesta Banská Bystrica.

Prechádzky mestom

Divadlá

Autorka: Iveta Škripková

3,5 km / 45 min

Budova Dvorného divadla bola postavená vo dvore radnice v rokoch 1840 – 1841. Patrila medzi jedno z prvých divadiel v Uhorsku. Prvé predstavenie sa konalo 20. novembra 1841. Odvtedy v ňom hrávali rôzne nemecké, neskoršie i maďarské kočovné spoločnosti a občas aj miestni ochotníci...

Školy

Autorka: Iveta Škripková

1,3 km / 16 min

Od prvej polovice 16. storočia do konca 18. storočia bolo divadlo súčasťou vzdelávania na viacerých stupňoch našich protestantských a katolíckych škôl. Školské divadlo priniesla do Banskej Bystrice protestantská reformácia a v mestskej latinskej škole sa hrávalo v rokoch 1537 – 1674...

Kaviarne a pohostinstvá, Významné miesta

Autorka: Iveta Škripková

4,4 km / 56 min

Farská bašta sa nachádza vedľa Slovenského kostola v úplnom centre Banskej Bystrice. Z osemnástich bášt, ktoré boli postavené na obranu mesta pred tureckými vpádmi, sa v meste zachovali tri, táto bašta je jedna z nich. Novšími prestavbami stratila úplne svoj pôvodný vzhľad a v 40. rokoch 20. storočia sa na jej prvom poschodí konali predstavenia bábkového divadla...

Pamätné budovy, Umelecké pamiatky

Autorka: Iveta Škripková

10,4 km / 2.15 h

Budovu Skuteckého vily na Hornej ulici postavil v novorenesančnom slohu maliar Dominik Skutecký v roku 1896. Teraz je v nej umiestnená jeho expozícia a dom nesie meno Galéria Dominika Skuteckého. V tomto dome sa narodil a detstvo prežil vnuk maliara, dramatik Peter Karvaš (1920 – 1999)...

Peter Karvaš

Autorka: Iveta Škripková

1,4 km / 17 min

Spisovateľ, dramatik a teatrológ Peter Karvaš (1929 – 1999) sa narodil v Banskej Bystrici a v meste prežil svoju mladosť. Bol vnukom maliara Dominika Skuteckého. Rodina Karvašovcov žila v Skuteckého vile. Traduje sa, že od smrti svojich rodičov nevkročil do rodného domu...

Anton Anderle

Autorka: Iveta Škripková

1,2 km / 15 min

Anton Anderle väčšinu svojho života prežil v Banskej Bystrici na sídlisku Radvaň, neskôr v prímestskej časti Malachov. Často je označovaný ako posledný ľudový bábkar na Slovensku vďaka svojmu mimoriadnemu renomé, ktoré získalo jeho Tradičné bábkového divadlo doma a v zahraničí...

Terézia Vansová

Autorka: Iveta Škripková

1,2 km / 13 min

Spisovateľka a dramatička Terézia Vansová, rod. Medvecká (1857 – 1942), patrí k výrazným ženským osobnostiam, ktoré sa podstatnou mierou zaslúžili o presadenie žien vo verejnom živote. Je priekopníčkou v oblasti slovenskej literatúry a drámy písanej ženami...