Školy

Od prvej polovice 16. storočia do konca 18. storočia bolo divadlo súčasťou vzdelávania na viacerých stupňoch našich protestantských a katolíckych škôl. Školské divadlo priniesla do Banskej Bystrice protestantská reformácia a v mestskej latinskej škole sa hrávalo v rokoch 1537 – 1674.

Miesta