Mestská latinská škola

Školské divadlo priniesla do Banskej Bystrice protestantská reformácia a v mestskej latinskej škole sa hrávalo v rokoch 1537 – 1674.

Námestie SNP 1
Zobraziť na mape

Od prvej polovice 16. storočia do konca 18. storočia bolo divadlo súčasťou vzdelávania na viacerých stupňoch našich protestantských a katolíckych škôl (na čo mali vplyv aj vzdelávacie reformy humanistického pedagóga Jána Amosa Komenského).

Školské divadlo priniesla do Banskej Bystrice protestantská reformácia a v mestskej latinskej škole sa hrávalo v rokoch 1537 – 1674.

Samotná budova školy predstavovala neskorogotický objekt, ktorý vznikol spojením dvoch domov, a slúžila na rôzne účely – od súkromného domu cez lekáreň až po pivovar.

Zaujímavosťou je, že o školských divadelných produkciách vydávajú svedectvo mestské účtovné knihy, v ktorých boli zaznamenané odmeny, resp. výdavky za jednotlivé predstavenia (napríklad šesť zlatiek pre režiséra a pod.).

Režisérmi týchto divadelných predstavení boli spravidla pedagógovia školy, pričom účinkujúcimi boli študenti jednotlivých tried protestantských či katolíckych gymnázií a často aj študenti prislúchajúcich univerzít. Hrávalo sa prevažne po latinsky.

Podľa záznamov sa v mestskej latinskej škole hrali v roku 1576 Komédia o Saulovi a v roku 1579 Tragédia o Absolonovi. Hry boli zvyčajne popretkávané hudobnými a tanečnými interlúdiami.