Pamätné budovy, Umelecké pamiatky

Budovu Skuteckého vily na Hornej ulici postavil v novorenesančnom slohu maliar Dominik Skutecký v roku 1896. Teraz je v nej umiestnená jeho expozícia a dom nesie meno Galéria Dominika Skuteckého. V tomto dome sa narodil a detstvo prežil vnuk maliara, dramatik Peter Karvaš (1920 – 1999).

Miesta