Bydlisko Antona Anderleho

V 70. a 80. rokoch minulého storočia žil v Radvani bábkar, predstaviteľ rodu kočovných bábkarov Anton Anderle so svojou rodinou.

Námestie Ľudovíta Štúra 22
Zobraziť na mape

V 70. a 80. rokoch minulého storočia žil v Radvani bábkar, predstaviteľ rodu kočovných bábkarov Anton Anderle so svojou rodinou. V pivnici panelákového domu uchovával tradičné marionety a bábkové scény – dedičstvo po svojom otcovi, kočovnom bábkarovi Bohuslavovi.

V roku 1972 vo svojom byte zorganizoval prvé predstavenie s tradičnými bábkami pre svojich priateľov a rodinu. Odvtedy sa tajne (činnosť tradičných bábkarov bola štátnymi úradmi zrušená v 50. rokoch) venoval prezentácii a záchrane vzácnych tradičných bábok a originálov hier kočovných bábkarov a popritom pôsobil ako zamestnanec na Krajskej vojenskej správe.

V roku 1990 založil Tradičné divadlo Antona Anderleho, ktoré nadväzovalo na tradíciu a zachovávalo odkaz kočovných bábkarov na Slovensku. Tým vstúpilo do dejín slovenského a európskeho bábkového divadla a nielen Anderlemu, ale aj Slovensku prinieslo veľké uznanie a popularitu doma i v zahraničí.