Nitra

Spoznajte divadelnú históriu mesta Nitra.

Prechádzky mestom

Divadlá

Autorka: Slavka Civáňová

1,2 km / 17 min

Prehistória divadelných stánkov v Nitre siaha do roku 1765, keď dal biskup Ján Gustíni-Zubrohlavský v objekte piaristického gymnázia postaviť tzv. Theatrum Comicum – Komické (Veseloherné) divadlo. Gymnázium sídlilo od roku 1700 v dome, ktorý piaristi získali od Ostrihomskej kapituly...

Školy

Autorka: Slavka Civáňová

2,5 km / 30 min

V zadnej triede Rímskokatolíckej slovenskej ľudovej školy v Tormoši (dnešné sídlisko Chrenová) pravidelne uvádzal svoje inscenácie Divadelný ochotnícky súbor Orol, ktorý vznikol v roku 1923. Súbor ochotníkov z Tormoša viedli dvaja talentovaní režiséri Eduard Ďuriš a Tomáš Konc...

Kaviarne a pohostinstvá, Významné miesta, Umelecké pamiatky

Autorka: Slavka Civáňová

1,2 km / 16 min

Koncom 18. storočia bolo jediným provizórnym divadelným priestorom v Nitre murované hľadisko v hostinci Zlatý jeleň, ktorý vlastnilo biskupstvo. Na tomto javisku mohli účinkovať len menšie a na výpravu menej náročné divadelné spoločnosti. Aj to bol dôvod, prečo Nitru obchádzali väčšie a významnejšie nemecké, talianske či maďarské divadelné spoločnosti...

Pamätné budovy

Autorka: Slavka Civáňová

13,2 km / 2.46 h

Štvorkrídlová palácová budova bývalého Župného domu je svojou polohou vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie Horné mesto v Nitre. Na mieste súčasnej národnej kultúrnej pamiatky stál Župný dom už v 17. storočí. Svoju definitívnu podobu nadobudol v rokoch 1905 až 1908 pri výraznej prestavbe...

Jozef Bednárik

Autorka: Slavka Civáňová

2,7 km / 36 min

Jozef Bednárik (17. 9. 1947 Zeleneč – 22. 8. 2013 Bratislava) bol významný slovenský divadelný herec a režisér. Do Krajového divadla Nitra nastúpil v roku 1971 ako čerstvý absolvent odboru herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ako herec sa na doskách nitrianskeho divadla predstavil takmer v štyroch desiatkach inscenácií...