Školy

V zadnej triede Rímskokatolíckej slovenskej ľudovej školy v Tormoši (dnešné sídlisko Chrenová) pravidelne uvádzal svoje inscenácie Divadelný ochotnícky súbor Orol, ktorý vznikol v roku 1923. Súbor ochotníkov z Tormoša viedli dvaja talentovaní režiséri Eduard Ďuriš a Tomáš Konc.

Miesta