Divadlá

Prehistória divadelných stánkov v Nitre siaha do roku 1765, keď dal biskup Ján Gustíni-Zubrohlavský v objekte piaristického gymnázia postaviť tzv. Theatrum Comicum – Komické (Veseloherné) divadlo. Gymnázium sídlilo od roku 1700 v dome, ktorý piaristi získali od Ostrihomskej kapituly.

Miesta