Theatrum Comicum – Komické (Veseloherné) divadlo

Prehistória divadelných stánkov v Nitre siaha do roku 1765, keď dal biskup Ján Gustíni-Zubrohlavský v objekte piaristického gymnázia postaviť tzv. Theatrum Comicum – Komické (Veseloherné) divadlo.

Piaristická 6
Zobraziť na mape

Prehistória divadelných stánkov v Nitre siaha do roku 1765, keď dal biskup Ján Gustíni-Zubrohlavský v objekte piaristického gymnázia postaviť tzv. Theatrum Comicum – Komické (Veseloherné) divadlo. Gymnázium sídlilo od roku 1700 v dome, ktorý piaristi získali od Ostrihomskej kapituly, a ktorý sa nachádzal na rohu dnešnej Kupeckej ulice a Štefánikovej triedy. V čase vzniku Theatrum Comicum – Komického (Veseloherného) divadla už gymnázium pôsobilo na vŕšku sv. Ladislava, kde sa nachádza aj v súčasnosti. V divadle pôsobili študenti piaristického gymnázia a hrali najmä latinské školské hry.