Jozef Bednárik

Jozef Bednárik (17. 9. 1947 Zeleneč – 22. 8. 2013 Bratislava) bol významný slovenský divadelný herec a režisér. Do Krajového divadla Nitra nastúpil v roku 1971 ako čerstvý absolvent odboru herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ako herec sa na doskách nitrianskeho divadla predstavil takmer v štyroch desiatkach inscenácií.

Autorka: Slavka Civáňová

Jozef Bednárik (17. 9. 1947 Zeleneč – 22. 8. 2013 Bratislava) bol významný slovenský divadelný herec a režisér. Do Krajového divadla Nitra nastúpil v roku 1971 ako čerstvý absolvent odboru herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ako herec sa na doskách nitrianskeho divadla predstavil takmer v štyroch desiatkach inscenácií. 

V roku 1973 spolu s ďalšími významnými osobnosťami divadla v Nitre inicioval založenie tzv. Poddivadla, na ktorého činnosť neskôr nadviazalo Divadlo pod hradom. Obe divadlá boli v tých rokoch alternatívou k oficiálnej scéne Krajového divadla Nitra. 

V 80. rokoch 20. storočia už ako režisér Divadla Andreja Bagara vytvoril desiatky významných inscenácií. Prvá polovica 80. rokov sa doslova hemžila úspešnými Bednárikovými titulmi: Dom Bernardy Alby (1979), Titus Andronicus (1981), Fantázia (1981), Koza (1981), Šikuliáda (1982), Trójanky (1983), Perikles, kráľ tyrský (1984). Inscenácia s dôležitým politickým kontextom bola najmä Bulgakovova fraška Zojkin byt (1984). S heslom „deťom to najlepšie“ uviedol Bednárik v Nitre aj dve veľmi úspešné rozprávky: O cárovi Saltánovi (1983) a Modrý vták (1988). 

V druhej polovici 80. rokov zaznamenali výrazný úspech inscenácie: Proso (1986), Katarínka z Heilbronu (1988), Kráľ Ubu (1990). 

Vďaka jeho výnimočnému režijnému rukopisu a umeleckému formovaniu celej jednej hereckej generácie nitrianskeho divadla sa 80. roky považujú za zlatú éru Divadla Andreja Bagara. Po odchode z nitrianskeho divadla v roku 1991 hosťoval Jozef Bednárik v mnohých českých a slovenských divadlách: v Divadle Nová scéna, v Opere Slovenského národného divadla, Štátnom bábkovom divadle v Bratislave, Štátnom divadle v Košiciach, v Opere Národného divadla v Prahe, v Divadle Ta Fantastika v Prahe atď. 

V roku 1998 sa do nitrianskeho divadla po siedmich rokoch napokon vrátil a uviedol tu sedem muzikálov. Prvým muzikálom Jozefa Bednárika na javisku DAB v Nitre bol svetoznámy americký muzikál Fidlikant na streche (1998), za ktorý v roku 1999 získal aj nomináciu na cenu DOSKY v kategórii najlepšia réžia. 

Nasledovali ďalšie: Grék Zorba (2001), Adam Šangala (2003), Muzikálový koktejl (2003), Kabaret (2004), Divotvorný hrniec (2006) a Modrá ruža (2008). 

V nitrianskom divadle pôsobil Jozef Bednárik z celej svojej profesionálnej divadelnej kariéry najdlhšie a uviedol tu aj najviac svojich réžií.

Miesta