Pamätné budovy

Štvorkrídlová palácová budova bývalého Župného domu je svojou polohou vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie Horné mesto v Nitre. Na mieste súčasnej národnej kultúrnej pamiatky stál Župný dom už v 17. storočí. Svoju definitívnu podobu nadobudol v rokoch 1905 až 1908 pri výraznej prestavbe.

Miesta