Obchodnícky a remeselný dom / Živnostenský dom

V 20. rokoch 20. storočia sa Nitrianske spoločenstvo živnostníkov rozhodlo postaviť vlastnú reprezentatívnu budovu so zasadacou sálou a administratívnym zázemím.

Štefánikova trieda 63
Zobraziť na mape

V 20. rokoch 20. storočia sa Nitrianske spoločenstvo živnostníkov rozhodlo postaviť vlastnú reprezentatívnu budovu so zasadacou sálou a administratívnym zázemím. Projekt vznikol v roku 1926 a jeho autorom bol známy architekt Milan Michal Harminc (1869 – 1965). Realizátorom projektu bol významný staviteľ Ján Tomaschek. Novopostavený Živnostenský dom slávnostne otvárali 18. decembra 1927 premiérou frašky Ferka Urbánka Už sú všetci v jednom vreci

Vladimír Štefko v publikácii Divadelná Nitra uvádza, že na realizáciu divadelných predstavení využíval sálu Živnostenského domu do roku 1938 najmä Maďarský kultúrny spolok Szemke. Po znárodnení v roku 1948 budova slúžila ako Dom armády. Československá armáda v roku 1953 darovala budovu deťom a mládeži s cieľom vytvorenia Krajského domu pionierov a mládeže. 

Od roku 1992 zariadenie funguje ako Centrum voľného času Domino Nitra. Vďaka svojej veľkej sále budova dodnes slúži na uvádzanie rôznych kultúrnych vystúpení, príležitostných inscenácií ochotníckych aj profesionálnych divadiel, koncertov či iných podujatí. Budova dnes patrí mestu Nitra.