Ubytovňa Divadla Andreja Bagara v Nitre

Ubytovňa Divadla Andreja Bagara v Nitre, známa aj ako povestné herecké „Kutlochy“, je súčasťou budovy pôvodného Roľníckeho a Národného domu so Sokolovňou, ktorá bola postavená v roku 1929.

7. pešieho pluku 1
Zobraziť na mape

Ubytovňa Divadla Andreja Bagara v Nitre, známa aj ako povestné herecké „Kutlochy“, je súčasťou budovy pôvodného Roľníckeho a Národného domu so Sokolovňou, ktorá bola postavená v roku 1929. DAB v Nitre (pôvodne Nitrianske krajové divadlo, neskôr Krajové divadlo Nitra) začalo tieto priestory využívať ako dočasné ubytovanie pre nových interných hercov a pracovníkov divadla už od roku svojho vzniku (1949). V tejto ubytovni bývali celé generácie hercov a umelcov DAB v Nitre. Okrem iných aj Pavol Haspra, Jozef Blaškovič, Božena Slabejová, Jozef Bednárik, Darina Kárová, Jozef Šimonovič, Marián Slovák, Eva Matejková, Stano Kráľ, Nora Kuželová, Maroš Kramár, Marek Majeský, Milan Ondrík, Juraj Loj, Juraj Hrčka a mnohí ďalší. 

V roku 2020 zriaďovateľ divadla Nitriansky samosprávny kraj lukratívnu budovu v centre mesta Divadlu Andreja Bagara odňal a nikto nevie, aký bude jej ďalší osud. Verzia, ktorú bez akýchkoľvek podkladov (rozpočet, stavebné úpravy, časový plán) odsúhlasilo krajské zastupiteľstvo, že do priestorov „kutlochov“ sa presťahuje Ponitrianske múzeum, je veľmi nepravdepodobná. A to aj preto, že Ponitrianske múzeum označilo tieto priestory na svoju činnosť ako nevyhovujúce.