Robotnícky kultúrny dom

Robotnícky kultúrny dom v Nitre bol postavený v rokoch 1935 – 1937 podľa projektu slovenského architekta Oskara Singera z roku 1935.

Fraňa Mojtu 1
Zobraziť na mape

Robotnícky kultúrny dom v Nitre bol postavený v rokoch 1935 – 1937 podľa projektu slovenského architekta Oskara Singera z roku 1935. Patrí k významným, avšak málo známym funkcionalistickým stavbám na Slovensku. Kultúrna sála s pódiom sa nachádzala na prvom poschodí budovy. V minulosti sa v tejto sále pravidelne konali predstavenia divadelných ochotníckych súborov. 

Robotnícky kultúrny dom slávnostne otvorili 11. októbra 1936 a ako uvádza Vladimír Štefko v knihe Divadelná Nitra,  hrával v ňom najmä Dramatický odbor Robotníckej telocvičnej jednoty a Robotnícka akadémia. Robotnícky dom, pôvodne solitérna budova, prešiel v 50. rokoch minulého storočia prestavbou a stal sa súčasťou komplexu Krajskej odborovej rady. Sála ostala dodnes zachovaná, ale keďže objekt patrí súkromnému majiteľovi, jej stav je otázny.