Kultúrny dom, Tormoš

Kultúrny dom v Tormoši bol postavený a slávnostne otvorený v novembri 1943 a pri tejto príležitosti odohrali miestni divadelníci hru Dedinský krutáň v réžii Františka Bošanského.

Chrenovská 25
Zobraziť na mape

Kultúrny dom v Tormoši bol postavený a slávnostne otvorený v novembri 1943 a pri tejto príležitosti odohrali miestni divadelníci hru Dedinský krutáň v réžii Františka Bošanského. Objekt kultúrneho domu bol vybavený moderným javiskom a ďalšími priestormi na potreby divadelnej činnosti, aké nemala žiadna obec v okolí Nitry. V tomto období začal medzi tormošskými divadelníkmi svoje pôsobenie aj Oskar Krásnohorský – významná osobnosť ochotníckeho divadelníctva, ktorý neskôr pracoval na pozícii ekonomického námestníka v Krajovom divadle Nitra. Jeho ochotnícka činnosť sa spája najmä s pôsobením divadelných ochotníckych krúžkov Svätopluk a neskôr Vesna. Pod jeho vedením  úspešne zinscenovali osem divadelných hier, napríklad Raj na zemi, Beatrice, Novoveskí študenti, Bludár, Matkaa ďalšie. V réžii Oskara Krásnohorského ochotníci naštudovali a v kultúrnom dome uviedli aj dve operety ‒ 16. júna 1946 mala premiéru opereta Všetko pre ženy a 6. septembra 1946 Anička Kováčovie.

Činnosť tormošských divadelníkov pokračovala aj v povojnovom období, keď ich organizačne zastrešil novovzniknutý Československý zväz mládeže. V rámci neho pôsobili pod režijným vedením Michala Ostertága ml. viaceré ochotnícke krúžky. Svoje divadelné predstavenia uvádzal v kultúrnom dome aj Divadelný ochotnícky súbor Mechanizátor, ktorý vznikol v roku 1957. 

Správu kultúrneho domu prevzal Park kultúry a oddychu mesta Nitry po začlenení Chrenovej do Nitry v roku 1960. Tradícia chrenovských divadelníkov však nezanikla a úspešne pokračovala pod vedením Michala Ostertága ml. Na svoju činnosť využívali v neskorších rokoch už priestory regionálneho kultúrneho strediska na Chrenovej. Kniha História ochotníckeho divadla v Nitre dokumentuje, že posledným divadelným krúžkom chrenovských ochotníkov bol Gorazd, založený v roku 1993. Priestory bývalého kultúrneho domu na Tormoši sú dnes súčasťou Kostola sv. Martina na sídlisku Chrenová.