Krajské osvetové stredisko v Nitre

Dom osvety v Nitre bol založený v roku 1950 a sídlil na vtedajšej Sokolskej ulici (dnes sídlo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre).

Fatranská 3
Zobraziť na mape

Dom osvety v Nitre bol založený v roku 1950 a sídlil na vtedajšej Sokolskej ulici (dnes sídlo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre). Počas svojej existencie mala organizácia rôzne názvy. Od roku 2003 je známa ako Krajské osvetové stredisko v Nitre. V súčasnej budove, ktorá vznikla špeciálne na účel osvetovej činnosti, sídli od roku 1982. Už od svojho vzniku sa zameriava na podporu záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávania, ku ktorej patrí aj prezentácia a rozvoj aktivít a tvorby ochotníckych divadiel v Nitre a v regióne Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce. 

V rokoch 1962 – 1980 malo osvetové stredisko tzv. Divadelnú šatnicu – požičovňu kostýmov pre divadelné súbory. Po otvorení novej budovy v roku 1982 bola zriadená knižnica s divadelnými hrami, scenármi a dramatickými textami, ktorá bola v roku 1999 zrušená a divadelné texty boli rozdelené do slovenských a maďarských obcí. 

Priamo v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre sa nachádza malá sála využívaná na realizáciu menších divadelných predstavení, ale aj divadelných dielní. Prvé ochotnícke krúžky, ktoré pôsobili v priestoroch osvetového strediska, boli ochotnícke krúžky Československého zväzu mládeže, ktoré tvorili pod režijným vedením Michala Ostertága, aktívneho ochotníka a divadelníka. 

Krajské osvetové stredisko v Nitre je v súčasnosti hlavným organizátorom amatérskych divadelných súťaží a prehliadok detskej dramatickej tvorivosti, divadla hrajúcich pre deti, divadla mladých a dospelého divadla rôznych žánrov. Organizuje divadelné dielne, diskusie, festival amatérskeho divadla so zahraničnými hosťami. Ochotníkom poskytuje metodickú pomoc.