Národné divadlo Nitrianskej župy / Mestské divadlo

Národné divadlo Nitrianskej župy (v medzivojnovom období známe ako Mestské divadlo) bolo postavené z podnetu župnej samosprávy.

Svätoplukovo námestie 4
Zobraziť na mape

Národné divadlo Nitrianskej župy (v medzivojnovom období známe ako Mestské divadlo) bolo postavené z podnetu župnej samosprávy. Základný kameň položili 1. júla 1882 a divadlo slávnostne otvorili 19. novembra 1883. Budova tohto divadla stála približne na mieste terajšieho Divadla Andreja Bagara v Nitre (dnešné Svätoplukovo námestie v Nitre). Nitrianska župa požiadala uhorského architekta Adolfa Voytu, aby pre mesto naprojektoval divadlo s profesionálnou scénou. Architekt nakoniec župe ponúkol upravený projekt neoklasicistického divadla, ktoré v roku 1881 vytvoril pre svoje rodné mesto Pápa v Maďarsku. O interiéri divadla, žiaľ, vypovedá len zopár dochovaných archívnych materiálov. Celková kapacita divadla bola 360 miest, z toho 260 miest na sedenie bolo na prízemí, poschodí, galériách a v lóžach a 100 miest na státie sa nachádzalo na prízemí. 

Konkrétnejšie charakteristiky divadla ponúka teatrológ a divadelný historik Vladimír Štefko v knihe Divadelná Nitra. Javisko bolo široké sedem metrov a osvetlenie budovy obstarávali petrolejové lampy, ktoré v rokoch 1890 – 1891 po plynofikácii mesta nahradili plynové svietidlá a roku 1915 elektrické lampy. Javiskové mechanizmy skonštruoval a inštaloval György Galló a sadu základných dekorácií namaľoval dekoratér scén Mór Léhmann. 

Na svoje obdobie dobre vybavené nitrianske divadlo umožnilo vystupovať aj významnejším divadelným osobnostiam a spoločnostiam – napríklad Ignácovi Krecsányimu alebo Jenö Veszprémimu, ale aj Rákodczayho spoločnosti, Deákovej spoločnosti či Divadelnej spoločnosti Józsefa Nádassyho. Do vzniku Československej republiky sa tu vystriedalo viac než dvadsať maďarských spoločností. 

Prvým profesionálnym divadelným súborom, ktorý v Mestskom divadle hral po roku 1918, bola spoločnosť divadelného riaditeľa Otakara Nováka. V polovici mája 1920 tu uviedla operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta

V roku 1918 sa javisko Mestského  divadla na Slovensku otvorilo aj pre slovenských ochotníkov. Od augusta 1941 pôsobilo v tejto budove Slovenské ľudové divadlo Fraňa Devínskeho. Prvou nitrianskou premiérou tohto súboru bola dráma Antona Prídavka Pribina (6. 9. 1941), ktorá v zmysle dobovej propagandy vydávala Pribinove kniežatstvo za historický predobraz tzv. slovenského štátu. SĽD uviedlo do marca 1945 v budove Mestského divadla v Nitre spolu viac ako osemdesiat premiér.  

Osud budovy definitívne spečatilo bombardovanie Nitry Červenou armádou 27. marca 1945. Počas divadelnej skúšky obnovovanej Frimlovej Rose Marie zasiahla budovu divadla letecká bomba a vzápätí vypukol požiar. Podľa spomienok divadelníkov Františka Kabrheľa a Márie Svobodovej (členov SĽD a neskôr Nitrianskeho krajového divadla) prerazila bomba strop sály, dopadla do hľadiska, ale nevybuchla. Jej pád spôsobil skraty v elektrickom vedení a vypukol požiar. Pádom bomby sa v divadle spustila aj železná opona, ktorá tak zachránila divadelníkov na javisku pred ohňom. Avšak zhorel celý archív, notový a textový materiál, kostýmy a kulisy Slovenského ľudového divadla. Škody na budove boli veľké a divadlo museli po vojne zbúrať.