Rímsko-katolícka slovenská ľudová škola v Tormoši

V zadnej triede Rímskokatolíckej slovenskej ľudovej školy v Tormoši (dnešné sídlisko Chrenová) pravidelne uvádzal svoje inscenácie Divadelný ochotnícky súbor Orol, ktorý vznikol v roku 1923.

Chrenovská 25
Zobraziť na mape

V zadnej triede Rímskokatolíckej slovenskej ľudovej školy v Tormoši (dnešné sídlisko Chrenová) pravidelne uvádzal svoje inscenácie Divadelný ochotnícky súbor Orol, ktorý vznikol v roku 1923. Súbor ochotníkov z Tormoša viedli dvaja talentovaní režiséri Eduard Ďuriš a Tomáš Konc. Prvou premiérou súboru v réžii Tomáša Konca bola hra Ferka Urbánka Strídža spod hája. Počas svojho pôsobenia súbor pripravil a odohral vyše dvadsať divadelných inscenácií. Boli to hlavne pôvodné slovenské divadelné hry, resp. hry veľmi blízke slovenskému ľudu, napríklad Ženský zákon, Kubo, Škriatok,Mariša, Povinnosti, Až lipa zakvitne a ďalšie. Potrebné kostýmy pre hercov si zapožičiavali z Mestského divadla v Nitre. 

Neskôr v budove školy uvádzal svoje inscenácie aj Divadelný ochotnícky krúžok Združenia katolíckej mládeže, ktorý viedol neskorší riaditeľ školy František Bošanský. Svoju prvú divadelnú  inscenáciu Svedomie (autorka Terézia Vansová) v réžii Františka Bošanského odohral krúžok na tormošské hody v novembri 1936.