Štátna obchodná škola

História Obchodnej akadémie v Nitre sa začala v júli 1919, keď prof. František Šouc úspešne vyjednal na Ministerstve školstva a národnej osvety v Prahe jej otvorenie.

Cintorínska 4
Zobraziť na mape

História Obchodnej akadémie v Nitre sa začala v júli 1919, keď prof. František Šouc úspešne vyjednal na Ministerstve školstva a národnej osvety v Prahe jej otvorenie. V škole sa začalo vyučovať 20. októbra 1919 v prenajatých priestoroch Malého seminára. Už 23. marca 1924 sa však obchodná škola dočkala nových vlastných priestorov na Cintorínskej ulici v Nitre. Architektmi budovy sú František Krupka a Klement Šilinger. Budova školy bola v roku 2012 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. (Dnes v budove sídli stredná odborná škola techniky služieb. Obchodná akadémia sídli na Bolečkovej ulici č. 2.)

Žiaci Štátnej obchodnej školy už od jej vzniku aktívne hrávali divadlo. So svojimi predstaveniami dokonca cestovali. Stroupežnického hru Na Valdštenskej šachte v roku 1924 zahrali napríklad aj v Topoľčanoch. Vladimír Štefko v knihe Divadelná Nitra uvádza, že 4. januára 1925 miestne noviny Národná stráž ohlásili nové bábkové divadlo v Štátnej obchodnej akadémii, ktoré bude hrávať dvakrát týždenne. Z toho vyplýva, že divadlo vzniklo približne koncom roka 1924. Ako ďalej píše, od roku 1933 Bábkarsky krúžok pri Štátnej obchodnej akadémii už pracoval na báze pravidelnosti. V roku 1933 uviedol spolu desať premiér a v roku 1934 ešte o dve viac. Súbor hrával striedavo po česky i po slovensky a tešil sa veľkej priazni detského publika.