Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

Literárno-dramatický odbor sa na Ľudovej škole umenia v Nitre začal vyučovať (formou externého úväzku pre jedného učiteľa na tri hodiny týždenne) v roku 1964.

Vajanského 1
Zobraziť na mape

Literárno-dramatický odbor sa na Ľudovej škole umenia v Nitre začal vyučovať (formou externého úväzku pre jedného učiteľa na tri hodiny týždenne) v roku 1964. (ĽŠU v Nitre vznikla v roku 1929 pôvodne ako Mestská hudobná škola v Nitre). V školskom roku 1965/1966 už literárno-dramatický odbor zamestnával na plný úväzok jedného učiteľa a žiaci sa tu vzdelávali v predmetoch: rozbor literárneho a dramatického diela, javisková interpretácia, reč a pohybová kultúra či teória a dejiny literárnej a dramatickej tvorby. 

Počas histórie Literárno-dramatického odboru sa tu sformovalo niekoľko úspešných literárno-dramatických detských kolektívov a súborov, ktoré prezentovali školu na krajských, celoštátnych a medzinárodných prehliadkach a festivaloch. Medzi doteraz najúspešnejšie patria detské divadelné súbory Eštesmesanedohodli a Dietta pod vedením Kamily Ševellovej, a Rámus, Slúchadlo, Zasesmelendve pod vedením Marice Šiškovej. Literárno-dramatický odbor Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského a jeho detské divadelné súbory patria v súčasnosti medzi najvýraznejšie a najúspešnejšie na Slovensku. 

Literárno-dramatický odbor sídlil v roku 1964 v budove na Krížnej ulici č. 1 (táto ulica sa nachádzala približne oproti dnešnému Divadlu Andreja Bagara v Nitre a bola asanovaná v 70. rokoch 20. storočia), v rokoch 1965 – 1988 v priestoroch bývalého Župného domu na Župnom námestí 3, v období rokov 1988 – 1997 v budove na Damborského ulici č. 1, v rokoch 1997 – 2007 v budove na Baničovej ulici č. 12, a od roku 2007 až doteraz sídli v budove na Vajanského ulici č. 1.